Thursday, 13 April 2017

Kdo je posekal zadnje drevo?

Who cut down the last tree?
Easter Island was the home to a thriving community, thousands of people living good lives.
One by one, though, the trees on this isolated island were cut down. They were cut down for fuel, or to make tools, or boats.
And finally, the last tree was gone. And the population went extinct.
Jared Diamond makes the story real in his brilliant article and book.
My question, though, isn't really about the last tree. It's about the second-to-last tree.
When someone cut it down, how did the community react? Were they afraid to speak up? Was it made clear that the social and societal costs of cutting down a tree were severe, so severe that no one would even contemplate cutting down the last tree?
And maybe they could have started this cultural norm with the third-to-last tree. Or even sooner.
Culture is the most powerful tool we have to change behavior. All around us we see people selfishly taking from the commons, eroding our standards, chopping down trees (real and metaphorical) we depend on.
What will we say the next time someone comes with an axe?

Kdor podpira drevesa, uspešne skupnosti in Združene CI Savinjske doline, naj pritisne gumb Podpiram.

Wednesday, 22 March 2017

Sreda v sredo: intervju z Vilijem Kovačičem

Na TopTv so 22. marca 2017 objavili intervju z Vilijem Kovačičem. V intervjuju govori tudi o 3. razvojni osi, šaleškemu lobiju, TEŠ-u 6 in EKK.
Kdor podpira Združene CI Savinjske doline, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 14 March 2017

Vložena tožba na Upravno sodišče

Enaindvajset tožnikov je vložilo tožbo na Upravnem sodišču RS zoper Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje-jug.

Ta prostorski načrt je predrag, ne povezuje mest, je prometno neučinkovit in s prevelikimi vplivi na kmetijsko zemljo. Neupravičeno razseljuje več kot 120 ljudi. Zaradi tako drage investicije, ki bi lahko bila 200 milijonov cenejša, se Koroški odmika začetek gradnje proti Slovenj Gradcu.

Obžalujemo, da se je proti neumnim projektom potrebno boriti s pravnimi sredstvi, ampak je vredno: za nas in naše zanamce gre! Se bomo v zgodovino zapisali kot država smotrnih odločitev ali kot država škodljivih projektov, kjer večina izgublja milijarde, da bi peščica zaslužila nekaj drobiža.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.


Thursday, 12 January 2017

Vlada izdala Uredbo o DPN Šentrupert - Velenje

Na današnji seji je Vlada RS izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (vir).

Uredba, s katero vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor sprejme DPN, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Komentar:
Vlada se je odločila sprejeti takšno uredbo, ki jo je zaradi očitnih napak že sama odsvetovala. S tem je požrla obljubo ministra Žarniča, ki je dejal, da bodo ravnali tako, kot jim bo medresorska delovna skupina naročila.
Ampak užaljenost ni razlog za naše delovanje. Iz regionalnega, prometnega, okoljskega in finančnega vidika je namreč ta rešitev slaba. Izbrali pa so jo na podlagi študije variant, ki je dokazano temeljila na prirejenih in celo napačnih podatkih.

V Zasavju kmetje po vseh letih pritoževanja na MOP niso dobili pravde tam. Dobili so jo na sodišču. Se bo zgodovina ponovila?

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb "Podpiram."

Saturday, 24 December 2016

Iz Dnevnika: Nelagodje ob greenfield naložbi avstrijske Magne Steyr

Foto: Aleš Černivec, Delo
V Dnevniku je 24. decembra 2016 izšel članek Janeza Marušiča, upokojenega profesorja Biotehniške fakultete. V njem opisuje nelagodje ob primeru Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica, ker se rušijo uveljavljene sistemske rešitve prostorskega načrtovanja.
Nelagodje je najbrž občutje mnogih, ki spremljamo napovedi o novi tovarni avstrijskega podjetja Magne Steyr v občini Hoče - Slivnica. Videti je, kot da sta država Slovenija in lokalna skupnost postavljeni pred hudo zadrego: če ne bo dovoljenja za pozidavo zemljišča za novo tovarno, ne bo 3000 novih delovnih mest. Delovna mesta zares krvavo potrebujemo. Pozidava prvovrstnega kmetijskega zemljišča, kakršnih je v Sloveniji razmeroma malo in jih zato še posebno, tudi z Ustavo Republike Slovenije, varujemo, pa je huda izguba tudi za lokalno skupnost. (...)
Kmetijska pridelava ekonomsko ne more tekmovati za zemljišča z drugimi dejavnostmi, ki ustvarjajo bistveno več dohodka po enoti površine, na primer stanovanjska pozidava ali pozidavo za trgovino, promet, industrijo. (...)

Odločamo se za tisto lokacijo, na kateri so vplivi (škode) na intrinzičnih kakovostih zemljišč najmanjše in na katerih bodo hkrati najmanjši tudi stroški vlagatelja v novo dejavnost. V krajinskem načrtovanju je ta postopek znan že od 60. let prejšnjega stoletja. Je tudi v jedru splošno razširjenega okoljevarstvenega orodja – presoje vplivov na okolje.

Sedaj imamo v razpravi eno samo lokacijsko možnost, in to vodi vso razpravo o tem, kako se odločiti, v slepo ulico. To je seveda problem prostorskega načrtovanja, ki smo ga, in to se vse očitneje razkriva, povsem razgradili v novi državi. In to se nam je zgodilo potem, ko smo v letih 1984 in 1985 vpeljali v slovensko prostorsko zakonodajo mehanizme za optimizacijo odločitev o rabi prostora ob upoštevanju intrinzičnih kakovosti zemljišč ter hkrati interesov gospodarstva in družbenih skupnosti, vključno z lokalnimi interesi. (...)
Zgornje navedbe močno spominjajo na odločanje o poteku 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1. So tudi del enakih postopkov.
Cel članek preberite tukaj: https://www.dnevnik.si/1042757671

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Friday, 25 November 2016

Stališče skupine Odgovorno do prostora! o 3. razvojni osi

Skupina Odgovorno do prostora!, ki jo sestavljajo partnerji Zbornica za arhitekturo in prostor SlovenijeInštitut za politike prostoraFakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo, Fakulteta za družbene vedeOddelek za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški fakulteti, Inženirska zbornica SlovenijeDruštvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov SlovenijeZveza geodetov Slovenije, Društvo prekmurskih arhitektov in Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo je 24. novembra 2016 predstavila stališče o 3. razvojni osi.

Ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen in Vladi RS je skupina OdP! poslala sporočilo, v katerem poziva k zaustavitvi del pri pripravi DPN za tretjo razvojno os na trasi med Velenjem in Celjem, dokler se javno in nedvoumno zadovoljivo ne pojasni izbira trase, ki že leta vznemirja javnost. Stroka je odgovornim zato ponudila več možnih rešitev.

"Primer načrtovanja hitre ceste na tretji razvojni osi med Velenjem in Celjem je za stroko posebno problematičen. Nepojasnjeno namreč ostaja, zakaj država, konkretno Ministrstvo za okolje in prostor, kljub kritičnim ugotovitvam strokovnih recenzij, številnim pozivom javnosti, okroglim mizam, javnim televizijskim in radijskim oddajam ter kritičnemu pisanju v medijih, brezprizivno podpira izbiro trase F2-2. Dejstvo, da je izdelava državnega prostorskega načrt (DPN) za povezavo Velenja z AC A1 po izbrani trasi F2-2 v sklepni fazi, medtem pa niso odstranjeni dvomi o ustreznosti trase niti v lokalni skupnosti, niti v strokovni javnosti, je za stroko skrb zbujajoče."

Celotno stališče preberite tukaj:
https://drive.google.com/open?id=0B0NksjCnSKyGSjNVVUNkOFRESVE

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 24 November 2016

Varuhinja človekovih pravic na obisku

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica
strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalki pri Varuhu Sabina Dolić in Zlata Debevec so se 24. novembra 2016 srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora.

Tema sedmega srečanja je bila problematika umestitve državne ceste na območju Koroško – Savinjske regije. O problematiki so spregovorili predstavniki Združene civilne iniciative Braslovče, Polzela, Podvin, Podgora in Šmartno ob Paki. Srečanje je bilo zaprto za medije.

Po posvetu so v uradu varuhinje pripravili izjavo za javnost. Preberite jo tukaj.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Wednesday, 23 November 2016

Video s posveta DS: Ohranimo domove, njive in naravo - posvet o 3. razvojni osi

Objavljamo video posnetek posveta "Ohranimo domove, njive in naravo - posvet o 3. razvojni osi," ki je potekal 8. novembra 2016 v dvorani Državnega sveta RS. 
Kdor podpira Združene CI in CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 10 November 2016

Predsednik DZ podpira ponovno vrednotenje tras

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je 9. novembra 2016 sprejel predstavnike Združenih civilnih iniciativ Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter ozaveščenih prebivalcev Spodnje Savinjske doline v zvezi s problematiko umeščanja severnega dela trase 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1.

Predstavniki Združenih civilnih iniciativ so predsedniku Državnega zbora predstavili svoje poglede na izgradnjo predvidene trase, ki bi lahko imela po njihovem mnenju dolgoročne ekološke, geološke, infrastrukturne in socialne posledice na območje in prebivalce. Kot predstavniki različnih strok so zato zasnovali alternativen predlog trase, ki po njihovem mnenju med drugim spoštuje tudi že sprejeto slovensko prostorsko in prometno strategijo, poleg tega pa je bolj primeren tudi s konstrukcijskega, cenovnega in drugih vidikov. Predsednik dr. Brglez je z razumevanjem sprejel njihova pojasnila, predstavitev prizadevanj ter dosežene rezultate, pri čemer je poudaril pomen in nujnost dialoga med vsemi deležniki ter se zavzel za enakopravno obravnavo predlogov oziroma vrednotenje obeh tras.

V Združenih CI smo zadovoljni, ker je tudi predsednik dr. Milan Brglez uvidel, da je potrebno predloge vrednotiti enakovredno. S tem se pridružuje pozivom CIB iz leta 2008 in ugotovitvam vladne komisije iz leta 2011.

Več na povezavi Državnega zbora. Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Monday, 7 November 2016

Posvet v Državnem svetu: Ohranimo domove, njive in naravo

V imenu Združenih civilnih iniciativ Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije Vas vabimo na dogodek:
Ohranimo domove, njive in naravo - Trajnostna, ljudem in naravi prijazna mobilnost na 3. razvojni osi. 
Posvet bo potekal v torek, 8. novembra 2016 v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana od 10.00 ure do okvirno 15.00 ure.

Pri razvojnih projektih, kot je 3. razvojna os, je pomembno, da se o ključnih parametrih v družbi doseže soglasje, zato pa je potrebno mnenja izmenjevati. Podprimo tiste projekte, ki krepijo družbo v celoti!

V pričakovanju Vaše prisotnosti Vas lepo pozdravljamo,
Združene civilne iniciative Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije

RAZLOGI ZA ORGANIZACIJO POSVETA
V severnem delu 3. razvojne osi je zaključni fazi izdelava Državnega prostorskega načrta za povezavo Velenja z AC A1 po izbrani trasi F2-2, ki se priključi na AC A1 pri Šentrupertu v Savinjski dolini. Pobudniki posveta opozarjamo, da so bile pri vrednotenju variantnih tras v letu 2007 narejene pomembne napake. V nadaljnjem postopku sta bila spregledana vsaj dva državna razvojna dokumenta: Strategija razvoja prometa v RS in Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Primerjava tras F2-2 in F6 izkazuje, da je slednja za polovico cenejša (188 milijonov EUR), da bistveno manj posega v okolje in biotope, da uniči cca 40 ha obdelovalnih kmetijskih površin manj, da je potrebno porušiti 110 stavb manj in preseliti 40 družin manj. Zaradi tega pobudniki menimo, da je potrebno spremeniti sklep Vlade o izdelavi Državnega prostorskega načrta za odsek 3. razvojne osi na relaciji Velenje – AC A1, kar bomo udeleženci dogodka kot pobudo posredovali Vladi RS.

PROGRAM
10.00 – 10.10 pozdravna nagovora:
·        Lara Jankovič, predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije
·        Boštjan Kragl, predstavnik Združenih civilnih iniciativ

10.10 – 11.45 predstavitveni uvodi:
·        prof. dr. Dušan Plut
·        Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora
·        Urban Jeriha, Združene CI, Predstavitev vrednotenja tras
·        Danijel Cokan, Združene CI, Kronologija ključnih kritičnih sporočil občanov in stroke
·        Mateja Kričej, Motiv Plus, Projekt 4-pasovnice med Celjem in Velenjem z manjšimi vplivi
·        Gorazd Marinček, Gibanje TRS, Kako odpraviti možnosti za sistemske napake in izkrivljanja dejstev: pobuda Vladi in Državnemu zboru za spremembe zakonov in drugih predpisov

11.45 – 12.15 premor
12.15 – 14.30 razprava
14.30 – 15.00 Oblikovanje sporočila Vladi, Državnemu zboru in Državnemu svetu RS

Dogodek bosta moderirala Pika Pilko in Gorazd Marinček. Zaradi boljše priprave dogodka, omejenega časa in prostora ter hitrejšega postopka v recepciji Državnega zbora vas prosimo za prijavo. Hkrati se lahko prijavite za razpravo. Dogodek bo posnet in objavljen na Youtube s povezavo na spletni strani Gibanja TRS in na spletni strani Združenih CI (http://cibraslovce.blogspot.si/). Prosimo, da zaradi prijave v recepciji pridete na dogodek pol ure pred pričetkom.

Sunday, 23 October 2016

Govor na shodu, 22.10.2016

Objavljamo govor strokovnega sodelavca CI, g. Jeriha, predstavljenega na shodu, 22.10.2016 v Braslovčah.

Danes smo se srečali v Braslovčah, da podpremo lokalno pobudo iz Spodnje Savinjske doline. Dobili smo se, da izrazimo nestrinjanje s predlogom hitre ceste, s katerim lobiji spet izsiljujejo državo.

Za kaj gre:

MOV in MOP zagovarjata traso hitre ceste, ki ne bi povezovala Celja in Velenja, kot je cilj 3RO. Predlagajo bližnjico do Ljubljane po dragi in zahtevni trasi, ki ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.

Od leta 2007 smo že 18-krat podali pripombe na vrednotenje tras. Zakaj? Kmetijske površine so prešteli napačno. Vrednotenje je napačno, kar je Vlada sama ugotovila leta 2011. V prometni študiji so ponaredili so število delovnih mest v Celju.

Vsi naši argumenti so se izkazali za resnične.

Vlada od lani vztraja pri varianti, ki jo je že sama ovrgla! Ta trasa F2-2 je neutemeljena, ker predlaga novo cesto tam, kjer sedanje zadostujejo. Ker pa promet ostaja med večjimi mesti, želijo zgraditi še eno 4-pasovnico med Velenjem in Celjem. Tako kot TEŠ6. Želijo zgraditi obe, čeprav bi bila ena čisto dovolj.

Predlog F2-2 po nepotrebnem troši 188 mio eur, uničuje 46 ha kmetijske zemlje več, ruši 43 hiš in škodi ostalim regijam, ki potrebujejo boljše ceste. Korošcem škodi, ker bi se denar za njihovo cesto porabil tu. Gradnja bi bila 3 leta in pol daljša, trije tuneli pa gradnjo še dodatno dražijo in podaljšujejo. 33 tisoč Velenjčanov bi že imelo cesto, če ne bi županova ekipa vztrajala pri nesprejemljivih predlogih.

Predlagamo, naj se cesta med Velenjem in Arjo vasjo zgradi vzporedna hitra cesta, kar bi bilo zgrajeno 3 leta in pol prej. Argument, da bi sprememba trase povzročila zamudo zato ni resničen. Rekonstrukcija obstoječe v 4-pasovnico (kot pri Trzinu) pa sploh ne zahteva DPN-ja. Obe možnosti prihranita 188 milijonov ali več in kmetijsko zemljo. Če pri 2. tiru država išče 200 milijonov – tu so!

Naj ponovim. Na tem shodu že 19-tič zahtevamo ponovno vrednotenje tras. Izražamo nestrinjanje predlogom, ki ni skladen ne s prometno, ne s prostorsko strategijo in ne z Alpsko konvencijo. Zahtevamo umestitev cenejše, hitreje izvedljive, prometno učinkovite in kmetijstvu neškodljive trase med Velenjem in Celjem.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Saturday, 22 October 2016

Shod v Braslovčah, izjava za javnost

500 podpornikov Združenih civilnih iniciativ Savinjske doline je v Braslovčah izrazilo
nestrinjanje s predlogom hitre ceste na severnem odseku 3. razvojne osi.


V svojem stališču je zveza iniciativ poudarila, da predlagana trasa F2-2 med Velenjem in Šentrupertom ne povezuje Celja in Velenja, s čimer se prometna učinkovitost med omenjenima središčema ne izboljšuje. Prav tako je trasa ogromen investicijski zalogaj, saj je od drugih predlaganih poti dražja za kar 188 milijonov € in s tem oddaljuje izgradnjo ceste do Koroške. Predvidena trasa tudi uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča v samem osrčju Savinjske doline, čemur nasprotuje kmetijsko ministrstvo.

Poudarili so, da so od leta 2007 že 18-krat podali pripombe na vrednotenje tras, ker so v primerjalni študiji kmetijske površine prešteli napačno. Študija vrednotenja je neprepričljiva, kar je Vlada sama ugotovila leta 2011. V prometni študiji pa so ponaredili število delovnih mest v Celju.

Prisotne so podprli poslanca Matjaž Hanžek v imenu TRS in Ljubo Žnidar v imenu strokovnega sveta SDS, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Cveto Zupančič ter mnogi drugi predstavniki nevladnih organizacij.

Prisotni ne morejo razumeti, zakaj država vztraja pri varianti, ki jo je že sama ovrgla. Ta trasa F2-2 je po njihovem neutemeljena, ker predlaga novo cesto tam, kjer sedanje zadostujejo. Ker pa promet ostaja med večjimi mesti, želijo zgraditi še eno 4-pasovnico med Velenjem in Celjem. Želijo zgraditi obe, čeprav bi bila ena čisto dovolj, kar jih spominja na TEŠ 6.

Po njihovem mnenju predlog F2-2 po nepotrebnem troši 188 mio eur, uničuje 46 ha kmetijske zemlje več, ruši 43 hiš in škodi ostalim regijam, ki potrebujejo boljše ceste. Korošcem škodi, ker bi se denar za njihovo cesto porabil na omenjeni trasi. Prepričani so, da bi 33 tisoč Velenjčanov že imelo cesto, če ne bi županova ekipa vztrajala pri nesprejemljivih predlogih.

V zaključku so zahtevali umestitev cenejše, hitreje izvedljive, prometno učinkovite in kmetijstvu neškodljive trase med Velenjem in Celjem.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Monday, 17 October 2016

Vabilo na shod v soboto, 22.10.2016 v Parižljah

Združene civilne iniciative vas vabijo na shod za ohranitev naše doline! 
Pridite v soboto 22. oktobra 2016 ob 10h dopoldne na križišču pri kapeli v Parižljah. Shod bo v vsakem vremenu.

Z nami bodo župani, predstavniki okoljskih organizacij, političnih strank in vaši sokrajani. Pridi tudi ti! Skupaj bomo zahtevali enakovredno vrednotenje tras hitre ceste od Velenja do avtoceste A1 z upoštevanjem vseh zakonov in strategij. 
Zavzemamo se za cenejšo, prometno učinkovito, in kmetijstvu neškodljivo povezavo med Velenjem in Celjem.

Kdor podpira CI Braslovče in Zvezo CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Friday, 16 September 2016

Ob tiskovni konferenci TRS

Pravica, Luca Giordano.
Ob tiskovni konferenci 16.9.2016, ko Gibanje TRS predstavlja ovadbe zoper ministra za
infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor, skupino za izdelavo Državnega prostorskega načrta za cestno povezavo Velenje - AC priključek Šentrupert, želi Civilna iniciativa pojasniti, kaj je vzrok teh ovadb.

Traso na severnem delu 3. razvojne osi so izbrali na podlagi študija vrednotenja iz leta 2007 (1). Dve trasi: F2 in F6 sta bili ocenjeni zelo enakovredno (114 za F2 in 112 za F6), a so vseeno izbrali traso F2 kljub obilici napak, kar je Vlada ugotovila leta 2011 (2).

Takrat so ugotovili, da je študija variant neprepričljiva, da so bili cilji umeščanja nejasni, da je bila uporabljena metodologija vrednotenja vplivov na kmetijska zemljišča neprimerna in da je bolj smiselno in racionalno usmeriti pozornost na razvoj in modernizacijo obstoječe cestne mreže.

Med napačnimi vhodnimi podatki je tudi prometna študija, ki je imela dve bistveni napaki, kar je leta 2014 ugotovil DARS (3), ki nudi MOP-u tehnično podporo. Celju so zmanjšali število delovnih mest na polovico (le 14.954 namesto 28.000) in rast prometa med Velenjem in avtocesto A1 ocenili na dvakrat večjo kot drugod.

Posledica napačnih podatkov v prometni študiji je bil vpliv na prometni in ekonomski vidik vrednotenja (5), ki je izkazal neupravičeno višjo interno stopnjo donosnosti trase F2 (sedaj F2-2: Velenje – Šentrupert), namesto F6 (Velenje – Arja vas). Sedaj je predlagana trasa F2 v očitnem neskladju s Strategijo razvoja prometa v RS (4), ker ne posodablja obstoječe regionalne ceste Velenje - Arja vas ali jo umešča ob ostoječ koridor, pač pa ustvarja novega.

Pripravljalec (MOP, z DARS-om) ve, da so bile v študiji vrednotenja narejene napake. Ve, da je imela prometna študija napake, ki so vodile k napačnim sklepom. Ve, da bo cesta Arja vas – Velenje potrebna kot 4-pasovnica. A kljub pozivom k razumu (6) vztraja, da bi zgradili hitro cesto drugje kot tam, kjer je promet.

Od leta 2008 do danes smo pripravljalcu že 18-krat poslali zahtevo po ponovnem vrednotenju, s katerim bi popravili napake, a tega noče storiti. Zaradi utemeljenega suma ponareditve uradne listine, nevestnega dela v službi in oškodovanja javnih sredstev bo zato o tem odločalo tožilstvo.

Viri:
1. Študija variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo (https://drive.google.com/open?id=0B0NksjCnSKyGaUp4c2YzYjNFVEk)
2. Poročilo medresorske delovne komisije, 2011 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGR21EMjJISXhwdFk/view, strani 2-3 in 9-32)
3. Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A1 (https://drive.google.com/file/d/0B0NksjCnSKyGVjBrdmlGbnc4azQ/view, stran 51-52)
4. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/DMZ/Strategija_razvoja_prometa_v_RS/Strategija_razvoja_prometa_v_RS-koncna_razlicica.pdf, str 225: Ro.9, stran 228: Ro. 33)
5. Strokovna podlaga vrednotenja s prometno ekonomskega vidika: »Izdelava prometnega in ekonomskega dela študije variant za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo«, september 2007 (OMEGA consult, d.o.o., Ljubljana)
6. Poročilo s posveta na ZAPS, december 2015 (http://www.zaps.si/img/admin/file/dogodki/2015/Zapisnik_posvet_3RO16_12_2015_Stalisca_razpravljalcev.pdf), stališče strokovnega sveta ZAPS (http://www.zaps.si/img/admin/file/dogodki/2015/Stali%C5%A1%C4%8De_SSZAPS_3RO.pdf)

Wednesday, 10 August 2016

Zakaj graditi dve štiripasovnici, če bi ena zadostovala?

Zveza civilnih iniciativ v Savinjski dolini je predstavila svoje mnenje o severnem delu trase 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1. Iz državnih dokumentov namreč izhaja, kako želi država trošiti denar za nespametne projekte, namesto da bi zgradili tiste, ki so resnično potrebni.

V predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa RS (vir 1) je zapisano, da se planira nova dvo- ali štiri-pasovna povezava Slovenj Gradec-Velenje-A1, prav tako pa se planira rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje-A1 (Arja vas). Izvedba, oz. gradnja obeh je predvidena med letoma 2018 in 2022.

To pomeni, da država želi na plečih vseh Slovencev zgraditi novo državno cesto F2-2, nato pa še rekonstruirati obstoječo cesto Velenje – Arja vas. Slednjo si država predstavlja kot štiripasovnico, ker je iz prometnih študij jasno, da je tam največ prometa.

Dejstvo, da država želi najprej izsiliti dražjo traso F2-2 (308 mio €), nato pa še zgraditi cenejšo in bolj nujno F6 (120 mio €), nakazuje na javnosti skrite zasebne interese, saj v neštetih javnih soočenjih predstavniki države niso znali pojasniti razlogov za gradnjo dveh cest. Navedeno Spominja na velenjsko izčrpavanje države s TEŠ 6, ko naj bi blok 6 nadomestil stara dva bloka, po njegovi izgradnji pa želijo posodobiti še druga dva.

V svojem stališču je zveza iniciativ še poudarila, da je predlagana trasa F2-2 med Velenjem in Šentrupertom ne povezuje Celja in Velenja, s čimer se prometna učinkovitost med omenjenima središčema ne izboljšuje. Prav tako je trasa ogromen investicijski zalogaj, saj je od drugih predlaganih poti dražja za kar 188 milijonov € in s tem oddaljuje izgradnjo ceste do Koroške. In nenazadnje, predvidena trasa uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča v samem osrčju Savinjske doline, čemur nasprotuje kmetijsko ministrstvo.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopek umeščanja 3. razvojne osi, očitno ne upošteva ugotovitve vladne medresorske delovne skupine iz leta 2011, ki je svetovala, naj se namesto izgradnje nove F2-2 posodobi obstoječo Velenje – Arja vas. Prav tako tudi ne podpore 19 županov Savinjske regije po trajnostnem umeščanju trase med Velenjem in Celjem.

Viri:
1. Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa RS
a. Priloga 1 - Nacionalni program
b. Priloga 2 - Projekti (glej poglavji Ro 9.1 in 9.2)
i. Ro.9.1 nova dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec-Velenje-A1)
ii. Ro 9.2 rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje-A1(Arja vas)
c. Priloga 3 - Dinamika
2. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (glej str 225: Ro.9 in stran 228: Ro. 33)
3. Novelacija prometnega modela za celotno vplivno območje poteka tretje razvojne osi od Avstrije do avtoceste A1 (stran 51-52)

Kdor podpira CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.