Thursday, 28 December 2017

Pismo Braslovčanom

Braslovčani! Mineva 10 let od začetka Civilne iniciative Braslovče. Oktobra 2007 smo se zbrali na posvetu v Braslovčah, ker je država določila traso 3. razvojne osi. Iz kopice tras je zbrala eno in jo predstavila kot najboljšo, občine pa postavila pred ultimat, naj jo potrdijo, sicer avtoceste ne bo.

Potek hitre ceste je bil presenetljiv, ker je drugačen od dolgoročnih planov. Celja in Velenja ne povezuje po najbolj običajni poti, porabi največ kmetijske zemlje in je najdražji. V 10 letih se je postopoma izkazalo še več dejstev. Na evropski ravni je Slovenija dobila kazen zaradi načina načrtovanja cest med 2006 in 2017, zaradi česar se sprejema nova zakonodaja. S tem odsekom 3. razvojne osi sta se ukvarjala tudi Računsko sodišče in vladna medresorska delovna komisija. Oba organa sta ugotovila, da je študija izbrala napačno.

Še več: taka trasa ne bi bila izbrana, če bi načrtovalci korektno opravili svoje delo. Na primer, za izračun prometnih tokov so Celju zmanjšali število delovnih mest za polovico, kmetijskih površin niso ovrednotili, prav tako pa niso upoštevali 40 hiš, ki jih na drugih trasah ne bi bilo potrebno rušiti.

9 let smo se trudili dogovarjati z arogantno državo, ki ni želela slišati mnogih prošenj, nasvetov in protestov. Po vmesnih spremembah tras je država v januarju 2017 sprejela državni prostorski načrt. Po dolgih letih je bil to šele prvi akt, ki se lahko presoja po pravni poti! Angažirali smo najboljšega odvetnika, ki so ga pravniki priporočili, saj je dobil je že nekaj sodb na ustavnem sodišču.

V februarju 2017 je 21 lastnikov stanovanjskih hiš vložilo tožbo na Upravnem sodišču. Sodbo se pričakuje v kratkem. Pripravlja se tožba na Ustavnem sodišču, s katero bi dopolnili obstoječ spor. Namen teh sporov je razveljavitev postopek DPN in ponoviti izbor trase, kot je naša zahteva že od leta 2007.

K temu nam lahko pomagate. Morate pomagati!

10 let smo delali prostovoljno. Za pravno delo pa potrebujemo vas. Do sedaj smo iz različnih virov zbrali približno 12 204 eurov, od katerih so največ prispevali posamezniki (5904 €), podjetja in občine pa 2.200 € in 4100 €. Sedaj za koordinacijo in pripravo ustavne presoje zbiramo nova sredstva. Zbrati želimo 8000 Eurov. Denar lahko nakažete na TRR društva Preboj št.: SI56 0510 0801 2990 232, odprt pri ABANKI d.d., BIC/SWIFT koda: ABANSI2X, sklic: 00 201611, namen: Donacija za Združene CI.

TEŠ 6, ki je simbol nepotrebno dragega projekta, so izsilili tisti, ki hočejo na naš račun služiti nove milijone. Tokrat jim ne bo uspelo. Doslej smo že večkrat uspeli dokazati svoj prav. Tudi tokrat bomo!

Civilna iniciativa Braslovče
Združene civilne iniciative Savinjske doline

Thursday, 7 September 2017

Ali gradnja cest rešuje promet? Na kratko: NE!

V Britaniji so analizirali, kakšne učinke prinaša gradnja cest. Študijo si preberite tukaj: http://www.cpre.org.uk/resources/transport/roads/item/download/4858

Proučili so učinke gradnje cest na promet, okolje, gospodarstvo, prometno varnost in rabo prostora. Upoštevali so kratkoročne učinke, med enim in petimi leti po končanju, na 80-tih primerih in dolgoročne učinke na štirih cestah, zgrajenih pred 13 do 20 leti.

 Video, ki ilustrira spoznanja, si poglejte tukaj:

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Friday, 18 August 2017

Magistrska naloga o 3. razvojni osi

Kako povezati Velenje z AC?
Marca 2017 je študentka Ana Lubej na Filozofski fakulteti magistrirala z magistrsko nalogo "Vpliv izgradnje 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline." Raziskovala je vpliv predlagane trase 3. razvojne osi na občini Velenje in Šoštanj.

Citat iz povzetka:
"Sama infrastruktura ne bo pospešila gospodarskega, demografskega in prostorskega razvoja območja, v kolikor ne bo predstavljala sestavnega dela celovite regionalne razvojne strategije."

Komentar:
Avtorica ugotavlja, da trasa ni skladna s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Kako bi to neskladje prispevalo k celoviti regionalni razvojni strategiji, si pa odgovorite sami.

Magistrsko nalogo si lahko preberete tukaj:
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=102755&lang=slv

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Monday, 5 June 2017

Od glavobola do trajnostnega razvoja

Korošci! Ob današnjem zborovanju »Koroška vstaja-HOČ´MO CESTO!« vam kolegi iz Savinjske doline pošiljamo par misli.

Obe regiji imata nekaj skupnih značilnosti. Obe sta podpovprečno razviti, v obeh imamo dovolj gozdov in premalo njiv, tovarne v obeh se odpirajo in zapirajo in v obeh se prebivalci trudimo preživeti s tistim, kar imamo.

Oboji tudi spremljamo, kaj se dogaja v državi. Vidimo Magno, ki jo postavljajo prav na obdelovalno zemljo, kar utegne celo preprečiti sicer dobrodošlo investicijo na Štajersko. Vidimo 2. tir, ki je zaradi izbora trase že desetletja obsojen na predrago investicijo in s tem povezane zaplete. Izvor opisanih težav je v umeščanju v prostor.

Pišemo vam zaradi 3. razvojne osi. Dobro se spomnimo vstaje leta 2007 na Koroškem in v Savinjski dolini zaradi projekta brez lokalne podpore. Zakaj ste protestirali na Koroškem, veste sami. Na Savinjskem smo protestirali proti napakam in poneverbam v študiji variant, ki so botrovale izboru trase F2-2 med Velenjem in Šentrupertom. F2-2 ima največje negativne vplive in najvišjo ceno. Ni skrivnost, da so jo – tako kot TEŠ 6 - predlagali in glasno vzpodbujali v Velenju.

Očitane napake sta Vlada in Računsko sodišče odkrila leta 2011. Zbrani strokovnjaki iz treh ministrstev so takrat traso F2-2 odsvetovali in predlagali potek proti Arji vasi, ker bi hitreje in z manjšimi sredstvi zgradili hitro cesto. Logika za Koroško je enostavna: manj denarja se zapravi na jugu, več ga ostane za sever. Hitra cesta med Celjem in Velenjem bi bila že zgrajena, če ne bi šaleški lobi vztrajal pri nesprejemljivih stališčih.

V Savinjski dolini ne sprejemamo politično izsiljenih projektov po volji šaleškega lobija, ki za talce jemlje poštene gospodarske družbe, državljane in tudi vas. Zaradi slabih ali celo koruptivnih dejanj že pešata ekonomska in politična moč, ki so ju črpali iz Rudnika, Gorenja in TEŠ. Zaletavanje z glavo skozi zid se skoraj vedno konča z glavobolom.

Obveščamo vas, da zoper nesmiselno traso Velenje – Šentrupert poteka tožba na Upravnem sodišču. Sledila bo še na Ustavnem. Tožbe se vlaga z namenom, da se prihrani 200 milijonov. S tem denarjem se bo prej zgradila cesta do Koroške, in ne zgolj do Velenja, česar se zaradi omejenih sredstev upravičeno bojite. Kdaj bodo sodišča razsodila, ne vemo. Prepričani pa smo, da bodo sodbe v našo korist in v korist večine državljanov. Samo s preudarnim načrtovanjem lahko 3. razvojno od od Koroške do Bele Krajine res zgradimo.

Korošci! Vemo, da si dobro cesto zaslužite. In vi veste, da je trasa Velenje – Šentrupert najslabša rešitev. Premislite o nadaljnji brezpogojni podpori šaleškemu lobiju. V 10 letih vam ni prinesla nobenih koristi. Jih bo sedaj, ob njihovem zatonu?

Prijateljem na 3. razvojni osi,
Združene civilne iniciative Savinjske doline

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 13 April 2017

Kdo je posekal zadnje drevo?

Who cut down the last tree?
Easter Island was the home to a thriving community, thousands of people living good lives.
One by one, though, the trees on this isolated island were cut down. They were cut down for fuel, or to make tools, or boats.
And finally, the last tree was gone. And the population went extinct.
Jared Diamond makes the story real in his brilliant article and book.
My question, though, isn't really about the last tree. It's about the second-to-last tree.
When someone cut it down, how did the community react? Were they afraid to speak up? Was it made clear that the social and societal costs of cutting down a tree were severe, so severe that no one would even contemplate cutting down the last tree?
And maybe they could have started this cultural norm with the third-to-last tree. Or even sooner.
Culture is the most powerful tool we have to change behavior. All around us we see people selfishly taking from the commons, eroding our standards, chopping down trees (real and metaphorical) we depend on.
What will we say the next time someone comes with an axe?

Kdor podpira drevesa, uspešne skupnosti in Združene CI Savinjske doline, naj pritisne gumb Podpiram.

Wednesday, 22 March 2017

Sreda v sredo: intervju z Vilijem Kovačičem

Na TopTv so 22. marca 2017 objavili intervju z Vilijem Kovačičem. V intervjuju govori tudi o 3. razvojni osi, šaleškemu lobiju, TEŠ-u 6 in EKK.

Šaleški lobi, in 3. razvojna os: https://youtu.be/nQ0xZYx7aZA?t=25m37s

Kdor podpira Združene CI Savinjske doline, naj pritisne gumb Podpiram.

Tuesday, 14 March 2017

Vložena tožba na Upravno sodišče

Enaindvajset tožnikov je vložilo tožbo na Upravnem sodišču RS zoper Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje-jug.

Ta prostorski načrt je predrag, ne povezuje mest, je prometno neučinkovit in s prevelikimi vplivi na kmetijsko zemljo. Neupravičeno razseljuje več kot 120 ljudi. Zaradi tako drage investicije, ki bi lahko bila 200 milijonov cenejša, se Koroški odmika začetek gradnje proti Slovenj Gradcu.

Obžalujemo, da se je proti neumnim projektom potrebno boriti s pravnimi sredstvi, ampak je vredno: za nas in naše zanamce gre! Se bomo v zgodovino zapisali kot država smotrnih odločitev ali kot država škodljivih projektov, kjer večina izgublja milijarde, da bi peščica zaslužila nekaj drobiža.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.


Thursday, 12 January 2017

Vlada izdala Uredbo o DPN Šentrupert - Velenje

Na današnji seji je Vlada RS izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (vir).

Uredba, s katero vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor sprejme DPN, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Komentar:
Vlada se je odločila sprejeti takšno uredbo, ki jo je zaradi očitnih napak že sama odsvetovala. S tem je požrla obljubo ministra Žarniča, ki je dejal, da bodo ravnali tako, kot jim bo medresorska delovna skupina naročila.
Ampak užaljenost ni razlog za naše delovanje. Iz regionalnega, prometnega, okoljskega in finančnega vidika je namreč ta rešitev slaba. Izbrali pa so jo na podlagi študije variant, ki je dokazano temeljila na prirejenih in celo napačnih podatkih.

V Zasavju kmetje po vseh letih pritoževanja na MOP niso dobili pravde tam. Dobili so jo na sodišču. Se bo zgodovina ponovila?

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb "Podpiram."

Saturday, 24 December 2016

Iz Dnevnika: Nelagodje ob greenfield naložbi avstrijske Magne Steyr

Foto: Aleš Černivec, Delo
V Dnevniku je 24. decembra 2016 izšel članek Janeza Marušiča, upokojenega profesorja Biotehniške fakultete. V njem opisuje nelagodje ob primeru Magna Steyr v občini Hoče - Slivnica, ker se rušijo uveljavljene sistemske rešitve prostorskega načrtovanja.
Nelagodje je najbrž občutje mnogih, ki spremljamo napovedi o novi tovarni avstrijskega podjetja Magne Steyr v občini Hoče - Slivnica. Videti je, kot da sta država Slovenija in lokalna skupnost postavljeni pred hudo zadrego: če ne bo dovoljenja za pozidavo zemljišča za novo tovarno, ne bo 3000 novih delovnih mest. Delovna mesta zares krvavo potrebujemo. Pozidava prvovrstnega kmetijskega zemljišča, kakršnih je v Sloveniji razmeroma malo in jih zato še posebno, tudi z Ustavo Republike Slovenije, varujemo, pa je huda izguba tudi za lokalno skupnost. (...)
Kmetijska pridelava ekonomsko ne more tekmovati za zemljišča z drugimi dejavnostmi, ki ustvarjajo bistveno več dohodka po enoti površine, na primer stanovanjska pozidava ali pozidavo za trgovino, promet, industrijo. (...)

Odločamo se za tisto lokacijo, na kateri so vplivi (škode) na intrinzičnih kakovostih zemljišč najmanjše in na katerih bodo hkrati najmanjši tudi stroški vlagatelja v novo dejavnost. V krajinskem načrtovanju je ta postopek znan že od 60. let prejšnjega stoletja. Je tudi v jedru splošno razširjenega okoljevarstvenega orodja – presoje vplivov na okolje.

Sedaj imamo v razpravi eno samo lokacijsko možnost, in to vodi vso razpravo o tem, kako se odločiti, v slepo ulico. To je seveda problem prostorskega načrtovanja, ki smo ga, in to se vse očitneje razkriva, povsem razgradili v novi državi. In to se nam je zgodilo potem, ko smo v letih 1984 in 1985 vpeljali v slovensko prostorsko zakonodajo mehanizme za optimizacijo odločitev o rabi prostora ob upoštevanju intrinzičnih kakovosti zemljišč ter hkrati interesov gospodarstva in družbenih skupnosti, vključno z lokalnimi interesi. (...)
Zgornje navedbe močno spominjajo na odločanje o poteku 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1. So tudi del enakih postopkov.
Cel članek preberite tukaj: https://www.dnevnik.si/1042757671

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Friday, 25 November 2016

Stališče skupine Odgovorno do prostora! o 3. razvojni osi

Skupina Odgovorno do prostora!, ki jo sestavljajo partnerji Zbornica za arhitekturo in prostor SlovenijeInštitut za politike prostoraFakulteta za arhitekturo - katedra za urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta - Oddelek za geografijo, Fakulteta za družbene vedeOddelek za krajinsko arhitekturo pri Biotehniški fakulteti, Inženirska zbornica SlovenijeDruštvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov SlovenijeZveza geodetov Slovenije, Društvo prekmurskih arhitektov in Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo je 24. novembra 2016 predstavila stališče o 3. razvojni osi.

Ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen in Vladi RS je skupina OdP! poslala sporočilo, v katerem poziva k zaustavitvi del pri pripravi DPN za tretjo razvojno os na trasi med Velenjem in Celjem, dokler se javno in nedvoumno zadovoljivo ne pojasni izbira trase, ki že leta vznemirja javnost. Stroka je odgovornim zato ponudila več možnih rešitev.

"Primer načrtovanja hitre ceste na tretji razvojni osi med Velenjem in Celjem je za stroko posebno problematičen. Nepojasnjeno namreč ostaja, zakaj država, konkretno Ministrstvo za okolje in prostor, kljub kritičnim ugotovitvam strokovnih recenzij, številnim pozivom javnosti, okroglim mizam, javnim televizijskim in radijskim oddajam ter kritičnemu pisanju v medijih, brezprizivno podpira izbiro trase F2-2. Dejstvo, da je izdelava državnega prostorskega načrt (DPN) za povezavo Velenja z AC A1 po izbrani trasi F2-2 v sklepni fazi, medtem pa niso odstranjeni dvomi o ustreznosti trase niti v lokalni skupnosti, niti v strokovni javnosti, je za stroko skrb zbujajoče."

Celotno stališče preberite tukaj:
https://drive.google.com/open?id=0B0NksjCnSKyGSjNVVUNkOFRESVE

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 24 November 2016

Varuhinja človekovih pravic na obisku

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica
strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalki pri Varuhu Sabina Dolić in Zlata Debevec so se 24. novembra 2016 srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora.

Tema sedmega srečanja je bila problematika umestitve državne ceste na območju Koroško – Savinjske regije. O problematiki so spregovorili predstavniki Združene civilne iniciative Braslovče, Polzela, Podvin, Podgora in Šmartno ob Paki. Srečanje je bilo zaprto za medije.

Po posvetu so v uradu varuhinje pripravili izjavo za javnost. Preberite jo tukaj.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Wednesday, 23 November 2016

Video s posveta DS: Ohranimo domove, njive in naravo - posvet o 3. razvojni osi

Objavljamo video posnetek posveta "Ohranimo domove, njive in naravo - posvet o 3. razvojni osi," ki je potekal 8. novembra 2016 v dvorani Državnega sveta RS. 
Kdor podpira Združene CI in CI Braslovče, naj pritisne gumb Podpiram.

Thursday, 10 November 2016

Predsednik DZ podpira ponovno vrednotenje tras

Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je 9. novembra 2016 sprejel predstavnike Združenih civilnih iniciativ Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter ozaveščenih prebivalcev Spodnje Savinjske doline v zvezi s problematiko umeščanja severnega dela trase 3. razvojne osi med Velenjem in avtocesto A1.

Predstavniki Združenih civilnih iniciativ so predsedniku Državnega zbora predstavili svoje poglede na izgradnjo predvidene trase, ki bi lahko imela po njihovem mnenju dolgoročne ekološke, geološke, infrastrukturne in socialne posledice na območje in prebivalce. Kot predstavniki različnih strok so zato zasnovali alternativen predlog trase, ki po njihovem mnenju med drugim spoštuje tudi že sprejeto slovensko prostorsko in prometno strategijo, poleg tega pa je bolj primeren tudi s konstrukcijskega, cenovnega in drugih vidikov. Predsednik dr. Brglez je z razumevanjem sprejel njihova pojasnila, predstavitev prizadevanj ter dosežene rezultate, pri čemer je poudaril pomen in nujnost dialoga med vsemi deležniki ter se zavzel za enakopravno obravnavo predlogov oziroma vrednotenje obeh tras.

V Združenih CI smo zadovoljni, ker je tudi predsednik dr. Milan Brglez uvidel, da je potrebno predloge vrednotiti enakovredno. S tem se pridružuje pozivom CIB iz leta 2008 in ugotovitvam vladne komisije iz leta 2011.

Več na povezavi Državnega zbora. Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.

Monday, 7 November 2016

Posvet v Državnem svetu: Ohranimo domove, njive in naravo

V imenu Združenih civilnih iniciativ Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije Vas vabimo na dogodek:
Ohranimo domove, njive in naravo - Trajnostna, ljudem in naravi prijazna mobilnost na 3. razvojni osi. 
Posvet bo potekal v torek, 8. novembra 2016 v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana od 10.00 ure do okvirno 15.00 ure.

Pri razvojnih projektih, kot je 3. razvojna os, je pomembno, da se o ključnih parametrih v družbi doseže soglasje, zato pa je potrebno mnenja izmenjevati. Podprimo tiste projekte, ki krepijo družbo v celoti!

V pričakovanju Vaše prisotnosti Vas lepo pozdravljamo,
Združene civilne iniciative Šmartnega ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in Podvina ter Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije

RAZLOGI ZA ORGANIZACIJO POSVETA
V severnem delu 3. razvojne osi je zaključni fazi izdelava Državnega prostorskega načrta za povezavo Velenja z AC A1 po izbrani trasi F2-2, ki se priključi na AC A1 pri Šentrupertu v Savinjski dolini. Pobudniki posveta opozarjamo, da so bile pri vrednotenju variantnih tras v letu 2007 narejene pomembne napake. V nadaljnjem postopku sta bila spregledana vsaj dva državna razvojna dokumenta: Strategija razvoja prometa v RS in Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Primerjava tras F2-2 in F6 izkazuje, da je slednja za polovico cenejša (188 milijonov EUR), da bistveno manj posega v okolje in biotope, da uniči cca 40 ha obdelovalnih kmetijskih površin manj, da je potrebno porušiti 110 stavb manj in preseliti 40 družin manj. Zaradi tega pobudniki menimo, da je potrebno spremeniti sklep Vlade o izdelavi Državnega prostorskega načrta za odsek 3. razvojne osi na relaciji Velenje – AC A1, kar bomo udeleženci dogodka kot pobudo posredovali Vladi RS.

PROGRAM
10.00 – 10.10 pozdravna nagovora:
·        Lara Jankovič, predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije
·        Boštjan Kragl, predstavnik Združenih civilnih iniciativ

10.10 – 11.45 predstavitveni uvodi:
·        prof. dr. Dušan Plut
·        Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora
·        Urban Jeriha, Združene CI, Predstavitev vrednotenja tras
·        Danijel Cokan, Združene CI, Kronologija ključnih kritičnih sporočil občanov in stroke
·        Mateja Kričej, Motiv Plus, Projekt 4-pasovnice med Celjem in Velenjem z manjšimi vplivi
·        Gorazd Marinček, Gibanje TRS, Kako odpraviti možnosti za sistemske napake in izkrivljanja dejstev: pobuda Vladi in Državnemu zboru za spremembe zakonov in drugih predpisov

11.45 – 12.15 premor
12.15 – 14.30 razprava
14.30 – 15.00 Oblikovanje sporočila Vladi, Državnemu zboru in Državnemu svetu RS

Dogodek bosta moderirala Pika Pilko in Gorazd Marinček. Zaradi boljše priprave dogodka, omejenega časa in prostora ter hitrejšega postopka v recepciji Državnega zbora vas prosimo za prijavo. Hkrati se lahko prijavite za razpravo. Dogodek bo posnet in objavljen na Youtube s povezavo na spletni strani Gibanja TRS in na spletni strani Združenih CI (http://cibraslovce.blogspot.si/). Prosimo, da zaradi prijave v recepciji pridete na dogodek pol ure pred pričetkom.

Sunday, 23 October 2016

Govor na shodu, 22.10.2016

Objavljamo govor strokovnega sodelavca CI, g. Jeriha, predstavljenega na shodu, 22.10.2016 v Braslovčah.

Danes smo se srečali v Braslovčah, da podpremo lokalno pobudo iz Spodnje Savinjske doline. Dobili smo se, da izrazimo nestrinjanje s predlogom hitre ceste, s katerim lobiji spet izsiljujejo državo.

Za kaj gre:

MOV in MOP zagovarjata traso hitre ceste, ki ne bi povezovala Celja in Velenja, kot je cilj 3RO. Predlagajo bližnjico do Ljubljane po dragi in zahtevni trasi, ki ni v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije.

Od leta 2007 smo že 18-krat podali pripombe na vrednotenje tras. Zakaj? Kmetijske površine so prešteli napačno. Vrednotenje je napačno, kar je Vlada sama ugotovila leta 2011. V prometni študiji so ponaredili so število delovnih mest v Celju.

Vsi naši argumenti so se izkazali za resnične.

Vlada od lani vztraja pri varianti, ki jo je že sama ovrgla! Ta trasa F2-2 je neutemeljena, ker predlaga novo cesto tam, kjer sedanje zadostujejo. Ker pa promet ostaja med večjimi mesti, želijo zgraditi še eno 4-pasovnico med Velenjem in Celjem. Tako kot TEŠ6. Želijo zgraditi obe, čeprav bi bila ena čisto dovolj.

Predlog F2-2 po nepotrebnem troši 188 mio eur več, uničuje 46 ha kmetijske zemlje več, ruši 43 hiš in škodi ostalim regijam, ki potrebujejo boljše ceste. Korošcem škodi, ker bi se denar za njihovo cesto porabil tu. Gradnja bi bila 3 leta in pol daljša, trije tuneli pa gradnjo še dodatno dražijo in podaljšujejo. 33 tisoč Velenjčanov bi že imelo cesto, če ne bi županova ekipa vztrajala pri nesprejemljivih predlogih.

Predlagamo, naj se cesta med Velenjem in Arjo vasjo zgradi vzporedna hitra cesta, kar bi bilo zgrajeno 3 leta in pol prej. Argument, da bi sprememba trase povzročila zamudo zato ni resničen. Rekonstrukcija obstoječe v 4-pasovnico (kot pri Trzinu) pa sploh ne zahteva DPN-ja. Obe možnosti prihranita 188 milijonov ali več in kmetijsko zemljo. Če pri 2. tiru država išče 200 milijonov – tu so!

Naj ponovim. Na tem shodu že 19-tič zahtevamo ponovno vrednotenje tras. Izražamo nestrinjanje predlogom, ki ni skladen ne s prometno, ne s prostorsko strategijo in ne z Alpsko konvencijo. Zahtevamo umestitev cenejše, hitreje izvedljive, prometno učinkovite in kmetijstvu neškodljive trase med Velenjem in Celjem.

Kdor podpira Združene CI, naj pritisne gumb Podpiram.